Adult Choir Rehearsal                                    Saturdays each month          12:00pm


Children's Choir Rehearsal                            4th Saturday each month     12:00pm


Dance Ministry                                                 Saturdays                               3:00pm


Deacon's Meetings                                         1st Saturday each month       9:00am


Garden Ministry                                               4th Saturday each month      10:00am


Men's Choir Rehearsal                                    2nd Saturday each month     11:00am


New Disciples Class                                        Saturdays each month           10:00am


Trustee Board Meetings                                  2nd Tuesday each month       6:30pm


Usher's Meetings                                            3rd Thursday each month       5:00pm

   

Willing Workers Ministry                                 4th Saturday each month       10:00am

​​

NORTHSIDE MONTHLY EVENTSNorthside Baptist Church